Historie kuželkek na ZM

Již v roce 1937 byl na Zahradním Městě postaven prvý, moderní,  závodní, kuželkářský stadion jak dokazuje historický krátký film Jak roste Praha.


O zábavu a sport je tu postaráno. Hlásá dobový dokument.


Informace o kuželně a tenisových kurtech 2:55 – 5:15 min.

V roce 1934 se obyvatelé nově vznikajícího Zahradního Města rozhodli postavit si kuželnu . Nejprve na místě dnešní  kuželny vyrostla provizorní písková dráha se zastřešením.  26. června 1937 byla slavnostně otevřena moderní kuželna s dvoudráhou. Tato dřevěná  budova se tu zachovala v prakticky nezměněném stavu dodnes. Kuželna zde v době svého vzniku začala velmi brzy plnit důležitou funkci společenského centra nově vznikající městské časti. Postupem času zde přibyly i tři tenisové dvorce, které byly v zimě upravovány jako kluziště.

Kuželna i tenisové kurty přežily více jak 80 let, ale bohužel prakticky v nezměněné podobě. Historikovo srdce jistě jásá, sportovcovo však už nikoliv.

Zdroj: Diplomová práce / Kateřina Volfová

Kuželna v roce 1937

Současnost

Foto: www.prahaneznama.cz